Tấm cách nhiệt cát tường

1.550.0002.945.000

Tấm cách nhiệt cát tường là một loại vật liệu cách nhiệt phản xạ bao gồm nhiều lớp giấy bạc và túi khí được kẹp giữa chúng. Các túi khí hoạt động như một lớp cách nhiệt, làm giảm sự truyền nhiệt, trong khi các lớp giấy bạc được làm từ nhôm nguyên chất phản xạ nhiệt bức xạ và ánh sáng ra khỏi tòa nhà. Sự kết hợp giữa cách nhiệt và phản xạ này giúp nó ngăn được đến 97% nhiệt bức xạ từ bên ngoài và làm nó trở thành giải pháp cách nhiệt lý tưởng cho rất nhiều ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là cách nhiệt tòa nhà.