Vật liệu cách âm, cách nhiệt

56.000370.000
75.0001.690.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Xốp EPS cách nhiệt

24.0002.345.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Tấm cách nhiệt cát tường

1.550.0002.945.000
1.100.0001.600.000
850.0001.640.000

Panel cách âm cách nhiệt

Tấm panel gỗ cách âm Remak

910.0001.270.000

vật liệu tiêu âm tán âm

Vật liệu chống cháy

Vật tư cơ điện lạnh bảo ôn, ống gió

Ống bảo ôn, ống đồng đều hòa

Ống bảo ôn chất lượng cao Remak

8.50038.000

vật tư phụ

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Gioăng cao su non Remak

21.00075.000

Ống bảo ôn, ống đồng đều hòa

Ống bảo ôn chất lượng cao Remak

8.50038.000

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Đai siết ống gió chất lượng cao Remak

8.00032.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Băng dính bạc Remak

25.000
420.000480.000
420.000500.000

Phụ kiện cách âm

Lưới đỡ bông Remak®

330.000970.000

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Gioăng cách âm Remak

24.00034.000
1.250.0001.450.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Nẹp khuôn cửa cách âm AJS-S12

420.000600.000
140.000180.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Khóa cửa cách âm ADL1624

1.650.000

Phụ kiện cách âm

Lưới đỡ bông Remak®

330.000970.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Băng dính bạc Remak

25.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Khóa cửa cách âm ADL1624

1.650.000

CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Nẹp khuôn cửa cách âm AJS-S12

420.000600.000
1.250.0001.450.000
420.000500.000
420.000480.000
140.000180.000

Ống bảo ôn, ống đồng đều hòa

Ống bảo ôn chất lượng cao Remak

8.50038.000

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Đai siết ống gió chất lượng cao Remak

8.00032.000

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Gioăng cao su non Remak

21.00075.000

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Gioăng cách âm Remak

24.00034.000

DỰ ÁN