Bảng ghim giấy note 2 trong 1

1.500.0002.800.000

Bảng ghim giấy note Remak là sản phẩm cải tiến kết hợp hài hòa giữa khả năng hấp thụ âm thanh với trang trí không gian làm việc và chức năng ghim giấy.