Quy định và hình thức thanh toán

Chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Muthotga.com

I. Quy định thanh toán

Các thanh toán thực hiện trên Muthotga.com đều phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Mọi hoạt động gian lận đều không được phép.

II. Hình thức thanh toán

  1. Chuyển khoản ngân hàng.
  2. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng COD.
  3. Thanh toán tại kho khi lấy hàng.

III. Thông tin tài khoản ngân hàng

Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng mã đơn đặt hàng của bạn làm tham chiếu thanh toán.
Ngân hàng: Techcombank
Số tài khoản: 19020322996014
Chủ tài khoản: Đinh Thị Côi
Chi nhánh: Hà Nội