Phương thức vận chuyển

Muthotga.com có các phương thức và chính sách vận chuyển như sau:

  1. Khách hàng tới trực tiếp tới kho lấy hàng
    Quý khách trực tiếp tới kho của muthotga.com để lấy hàng.
  2. Cachamcachnhiet.vn giao hàng
    Nhân viên vận chuyển của muthotga.com trực tiếp vận chuyển và giao hàng tại địa điểm Quý khách đã điền trong đơn hàng. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ báo giá tới Quý khách. Phí vận chuyển tùy thuộc vào quãng đường, khối lượng và giá trị của đơn hàng.
  3. Gửi xe khách
    Quý khách cung cấp nhà xe hoặc muthotga.com sẽ tìm nhà xe đi qua địa điểm Quý khách có thể nhận hàng gần nhất. Quý khách thanh toán phí vận chuyển từ kho muthotga.com ra nhà xe được cộng trong đơn hàng và phí vận chuyển từ nhà xe tới địa điểm nhận hàng khi nhận hàng.